În urma acţiunilor întreprinse de Comisia judeţeană de fond funciar şi de către conducerea Prefecturii în prezent, la nivelul judeţului Hunedoara au fost eliberate 99,9% din titlurile de proprietate pentru terenuri agricole şi păduri potrivit Legii 18/1991 si a Legii 1/2000, iar până la 1 iunie 2004 urmează să fie eliberate şi ultimele 120 de titluri de proprietate din totalul de 60.001 titluri de eliberat la nivelul judeţului.

La sediul Prefecturii judeţului Hunedoara a avut loc, ieri 27.05.2004 o nouă şedinţă a Comisiei judeţene de Fond Funciar în care s-au făcut ultimele completări pentru validarea unor suprafeţe de terenuri agricole şi forestiere la care se înregistraseră omisiuni din partea comisiilor locale. De asemenea, în cadrul şedinţei au fost discutate propunerile comisiilor locale privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor pentru veteranii de război, conform Legii nr. 44/1994 republicată şi Hotărârii Guvernului 1217/2003.
Prefectul judeţului Hunedoara, dl. Aurelian Serafinceanu apreciază că atingerea procentului de 99,9% titluri de proprietate eliberate poate fi considerată este o realizare deosebită a comisiei judeţene de fond funciar avându-se în vedere că judeţul Hunedoara a pornit în această acţiune iniţiată de Guvernul României cu un handicap de circa 7.000 de titluri de proprietate declarate ca înmânate în perioada 1996-2000, dar care, de fapt, nu fuseseră nici măcar discutate în comisiile locale.
„A fost o muncă extraordinară şi, cu ajutorul comisiilor locale de fond funciar, comisia judeţeană, pe care o conduc, a reuşit să recupereze acest handicap, iar în prezent, în judeţul Hunedoara au fost eliberate 99,9% din titlurile de proprietate. Eu, fiind un capitalist convins, am respectat întotdeauna proprietatea şi mă bucură faptul că am reuşit să le oferim oamenilor posibilitatea de a-şi vedea îndeplinită dorinţa de a deveni proprietari pe terenurile care le aparţineau, de fapt, de drept”, consideră prefectul judeţului Hunedoara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *