Trimestrul 3 2017- Caracteristici semnificative

  • Vânzări de 1.684 milioane EURO, cu o creștere a vânzărilor de 1,3%
  • Creșterea totală a vânzărilor de LED-uri de 22%, reprezentând 68% din totalul vânzărilor (trimestrul 3 2016: 56%)
  • EBITA ajustată de 176 milioane EURO (trimestrul 3 2016: 175 milioane EURO)
  • Îmbunătățirea marjei ajustate EBITA cu 50 puncte de bază, până la 10,5% (trimestrul 3 2016: 10,0%)
  • Venit net de 110 milioane EURO (trimestrul 3 2016: 51 milioane EURO)
  • Flux liber de numerar de 5 milioane EURO (trimestrul 3 2016: 164 milioane EURO)

Philips Lighting (Euronext: LIGHT), lider mondial în domeniul iluminatului, a anunțat rezultatele companiei din trimestrul al treilea al anului 2017. “În conformitate cu obiectivele noastre, Philips Lighting a revenit la o creștere a vânzărilor în acest trimestru. Pentru prima dată, vânzările de LED-uri și a sistemelor și serviciilor conectate de iluminat au compensat declinul afacerii noastre convenționale”, a declarat Eric Rondolat, CEO. “În același timp, am continuat să ne îmbunătățim profitabilitatea, având în vedere că sistemele LED și sistemele și serviciile conectate de iluminat aduc o contribuţie substanțială. Acest lucru demonstrează succesul implementării strategiei noastre, pe măsură ce rămânem pe direcția propusă atingerii obiectivelor noastre pentru 2017.”

Analiza financiară

Trimestrul trei Primele nouă luni
2016 2017 modificare În milioane €, cu excepția procentajelor 2016 2017 modificare
1,745 1,684 -3.5% vânzări 5,181 5,073 -2.1%
1.3% Creșteri de vânzări comparabile -0.4%
-3.5% Efectele fluctuației valutei -0.5%
-1.3% Consolidare și alte modificări -1.1%
692 674 -2.7% Marginea brută ajustată 2,019 2,021 0.1%
39.7% 40.0% Marginea brută ajustată (în% din vânzări) 39.0% 39.8%
-467 -437 Cheltuieli SG&A ajustate -1,410 -1,386
-81 -85 Cheltuieli R&D ajustate -254 -254
-548 -522 4.7% Costuri indirecte ajustate -1,664 -1,640 1.4%
31.4% 31.0% Costuri indirecte ajustate (în % din vânzări) 32.1% 32.3%
175 176 0.7% EBITA ajustată 457 492 7.7%
10.0% 10.5% Marja EBITA ajustată (%) 8.8% 9.7%
-55 14 Articole ajustate -114 -40
120 191 59.0% EBITA 343 452 31.8%
93 161 73.0% Venit din operațiuni (EBIT) 260 367 41.0%
-12 -10 Venituri/cheltuieli financiare nete -55 -32
-30 -42 Cheltuieli cu impozitul pe venit -84 -91
51 110 114.8% Venitul net 122 244 99.7%
164 -5 Flux liber de numerar 146 -30
0.37 0.80 EPS de bază (€) 0.83 1.74
34,251 33,422 461010 Angajați (FTE) 34,251 33,422

Perspectivă

Realizarea unei creșteri a vânzărilor în trimestrul trei reprezintă un pas important în îmbunătățirea profilului de creștere a companiei. Suntem pe cale să îmbunătățim marja EBITA, ajustată cu 50-100 de puncte de bază pentru întregul an, excluzând câștigul din activele imobiliare în valoare de 15 milioane EURO în al doilea trimestru. În plus, ne așteptăm la un flux liber de numerar în trimestrul al patrulea, bazat pe o reducere substanțială a stocurilor.

Despre Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext: LIGHT), lider global în produse de iluminat, sisteme și servicii, este dedicat inovației care aduce valoare de business, asigurând experiențe care ajută la îmbunătățirea stilului de viață. Targetând piața profesională cât și pe cea de consum, suntem un lider al industriei prin utilizarea IoT (Internet of Things) în scopul transformării caselor, clădirilor și a spațiilor publice. Cu vânzări de peste 7,1 miliarde de Euro în 2016, avem o echipă de aproximativ 34,000 de angajați în peste 70 de țări.

www.lighting.philips.com

www.lighting.philips.ro

Declarații privind riscuri & incertitudini

Acest document și prezentarea aferentă includ, iar răspunsurile la întrebările care urmează prezentării pot include declarații care reflectă intențiile, crezurile sau așteptările și proiecțiile actuale ale Philips Lighting NV (“Compania” și, denumită împreună cu filialele sale, “Grupul“), inclusiv declarații privind strategia, estimări ale creșterii vânzărilor și ale rezultatelor operaționale viitoare.

Prin natura lor, aceste afirmații implică riscuri și incertitudini cu care se confruntă Compania și companiile din cadrul Grupului și un număr de factori importanți ar putea determina rezultatele efective să difere semnificativ de cele exprimate în orice declarație de perspectivă ca urmare a riscurilor și incertitudinilor. Astfel de riscuri, incertitudini și alți factori importanți includ, dar nu se limitează la: evoluții economice și politice negative, impactul schimbărilor tehnologice rapide, concurența pe piața generală a iluminatului, dezvoltarea sistemelor și serviciilor de iluminat, implementarea cu succes a programelor de transformare a afacerilor, a achizițiilor și a altor tranzacții, impactul funcționării Grupului ca societate cotată la bursă, obligațiile și costurile legate de pensie, stabilirea identității corporative și a mărcii, consecințele fiscale nefaste ale separării de Royal Philips și expunerea la legile fiscale internaționale. Consultați “Factori de risc și managementul riscului” din capitolul 12 al Raportului anual 2016 pentru a discuta despre riscurile materiale, incertitudinile și alți factori importanți care pot avea un efect negativ semnificativ asupra afacerii, rezultatelor operațiunilor, situației financiare și perspectivelor Grupului . Astfel de riscuri, incertitudini și alți factori importanți ar trebui citiți împreună cu informațiile incluse în raportul anual al societății din 2016 și raportul semestrial pentru prima jumătate a anului 2017.

Riscurile care nu sunt cunoscute în prezent de Grup sau pe care Grupul nu le-a luat în considerare la data prezentului document s-ar putea dovedi importante și pot avea un efect negativ semnificativ asupra afacerii, rezultatelor operațiunilor, situației financiare și perspectivelor Grupului sau ar putea determina apariția evenimentelo anticipate discutate în acest document. Grupul nu își asumă nicio obligație și nu va actualiza neapărat niciuna dintre declarațiile anticipative în lumina noilor informații sau evenimentelor viitoare, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de legea aplicabilă.

Piața și informațiile industriale

Toate referințele la cota de piață, datele de piață, statisticile industriei și prognozele industriei din acest document constau în estimări compilate de profesioniști din industrie, competitori, organizații sau analiști, a informațiilor disponibile în mod public sau din evaluarea propriilor vânzări și piețe ale Grupului. Clasamentul se bazează pe vânzări, dacă nu se specifică altfel.

Măsuri financiare non IFRS

Anumite părți ale acestui document conțin măsuri și rapoarte financiare non-IFRS, cum ar fi creșterea comparabilă a vânzărilor, marja brută ajustată, EBITA, EBITA ajustată și fluxul de numerar liber și alte rapoarte conexe care nu sunt măsuri recunoscute de performanță financiară sau de lichiditate IFRS. Măsurile financiare non-IFRS prezentate sunt măsurile utilizate de conducere pentru a monitoriza performanțele de bază ale activității și operațiunilor Grupului și, prin urmare, nu au fost auditate sau revizuite. Nu toate societățile calculează măsurile financiare non- IFRS în același mod sau în mod consecvent, iar aceste măsuri și rapoarte nu pot fi comparabile cu măsurile utilizate de alte societăți care au același nume sau nume similare. O reconciliere a acestor măsuri financiare non-IFRS cu cele mai direct comparabile măsuri financiare IFRS este inclusă în acest document. Pentru informații suplimentare privind măsurile financiare non- IFRS, vezi “Capitolul 17 Reconcilierea măsurilor non-IFRS” din raportul anual pe 2016.

Prezentare

Toate sumele sunt exprimate în milioane de euro, dacă nu se specifică altfel. Datorită rotunjirii, este posibil ca sumele să nu ajungă la totalurile furnizate. Toate datele raportate sunt neauditate. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, informațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu politicile contabile menționate în Raportul anual  pe 2016. Ca parte a procesului de îmbunătățire a rapoartelor financiare, prezentarea secțiunii “Rezultatele privind investițiile în entități asociate” a fost transferată în subtotalul “Venituri înainte de impozitare” din declarațiile de venit consolidate. Această modificare nu a avut impact asupra veniturilor din operațiuni sau asupra poziției financiare.

Regulamentul abuzului de piață

Acest comunicat de presă include informații în sensul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul UE privind abuzul de piață.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *