Fundaţia Principesa Margareta a României a organizat astazi, joi, 4 noiembrie 2004, la Hotel Athénée Palace-Hilton, Conferinţa Naţională finală a programului „Un copil, o familie”, care a marcat încheierea programului şi prezentarea rezultatelor obţinute în protecţia copilului la nivel naţional în perioada de desfăşurare a programului, 2001 – 2004. Programul „Un copil, o familie”, derulat în România de Fundaţia Principesa Margareta a României în parteneriat cu Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie, a beneficiat de fonduri în valoare totală de 716.949 EURO asigurate de Fundaţia Regele Baudouin din Belgia şi de Institutul Băncii Mondiale.
Conferinta Nationala a Programului

Evenimentul a fost deschis prin marturii ale copiilor si familiilor beneficiare prin program, alaturi de mesajul Alteţei Sale Regale Principesa Margareta a României rostit de Alteţa Sa Principele Radu de Hohenzolern-Veringen şi cuvântul D-lui Laurent Messiaen, ofiţer de program din partea Fundaţiei Regele Baudouin din Belgia, invitat la eveniment. Au fost prezenti reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, ai Direcţiilor de Asistenţă Socială din Bucureşti, ai ONG-urilor active în protecţia copilului din întreaga ţară beneficiare ale programului şi ai instituţiilor naţionale şi internaţionale din protecţia copilului.

Programul „Un copil, o familie”, adresat ONG-urilor româneşti active în protecţia copilului, a avut drept scop prevenirea abandonului şcolar şi familial al copilului prin acţiunea pe două direcţii majore de intervenţie în beneficiul copiilor şi tinerilor în situaţia de a fi abandonaţi de familiile lor sau de a abandona şcoala, proveniţi din zone defavorizate, izolate şi lipsite de aportul donatorilor. O primă direcţie a fost crearea sau consolidarea de servicii sociale pentru copii şi tineri în 3 judeţe ale ţării – Buzău, Galaţi şi Neamţ de către ONG-uri în parteneriat cu autorităţi locale. Astfel, 13 proiecte de creare şi consolidare de servicii directe pentru copii au primit finanţare în perioada 2002 – 2004, de care au beneficiat 950 de copii şi familiile lor, înregistrând o rată de succes de 98,11% din cazurile asistate.

A doua direcţie a programului a vizat sprijinirea reformei în protecţia copilului prin dezvoltarea de proiecte de dezbateri publice şi advocacy, primind finanţare 25 de astfel de proiecte din întreaga ţară în perioada 2002 – 2004. Pentru a monitoriza şi influenţa reforma în domeniul protecţiei copiilor şi tinerilor din România, a fost creat Grupul de Analiză şi Dezbateri (GAD), coordonat în perioada 2002 – 2004 de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile din România. GAD a elaborat şase rapoarte care au abordat tematici precum cadrul legal, educaţia, protecţia socială, încadrarea în muncă şi imaginea copilului în mass-media din România.

Toate finanţările au fost acordate în baza unei competiţii deschise şi toate serviciile finanţate au fost derulate de ONG-uri în parteneriat cu autorităţile locale. Pe lângă finanţare, 240 de reprezentanţi ai ONG-urilor finanţate şi ai autorităţilor locale au beneficiat de instruire în management de proiect şi pe diverse teme de specialitate, de consultanţă şi schimb de experienţă în cadrul programului.

Pentru derularea unor proiecte eficiente şi pentru corelarea acestora cu strategia naţională în domeniul protecţiei copilului, a fost creat un Consiliu Consultativ al programului care să ofere sprijin şi consultanţă în derularea programului în concordanţă cu politicile naţionale în domeniu, să realizeze o legătură cu alte programe similare, să contribuie la evaluarea programului şi să promoveze programul „Un copil, o familie” în diverse medii.

Despre Fundatia Principesa Margareta a Romaniei

Misiunea Fundaţiei Principesa Margareta a României este de a acţiona ca un catalizator pentru dezvoltarea potenţialului uman, în spiritul demnităţii, solidarităţii şi promovării talentului şi valorilor culturale româneşti. Fundaţia dezvoltă programe şi proiecte în Bucureşti şi în ţară, care se adresează atât persoanelor fizice (copii, tineri, bătrâni si familiile lor) cât şi persoanelor juridice (organizaţii neguvernamentale, spitale, dispensare, scoli, instituţii de artă şi cultură), oferind sprijin atât persoanelor aflate în situaţii de criză cât şi persoane care au talente şi aptitudini speciale.

Pe parcursul celor 14 ani de activitate, Fundaţia Principesa Margareta a României a oferit sprijin unui număr de peste 30.000 de copii proveniţi din peste 25 de judeţe ale ţării, atât direct, cât şi indirect prin intermediul a peste 180 de ONG-uri din ţară susţinute până în prezent.