Costurile ascunse ale creditului imobiliar şi ale creditului de consum

Într-o economie de piaţă, creditul de consum este acel instrument financiar care influentează atât oferta, cât şi cererea de bunuri materiale, ambele componente influenţând rata somajului, creşterea demografică şi nivelul de trai. Nu vom putea avea o crestere demografică sănătoasă atâta timp cât nu vom asigura tinerei generaţii posibilitatea să-şi cumpere o locuinţă şi bunuri de folosinţă îndelungată pe baza unui credit imobiliar sau un credit de consum (credit pentru cumpărarea de produse de folosinţă îndelungată) care să ţină cont de veniturile reale ale tinerilor şi care să fie oferit de bănci în conditii avantajoase.
Costurile ascunse ale creditului imobiliar şi ale creditului de consum
Sistemul de vânzare în rate se bazează pe existenţa a trei parteneri vânzător, consumator, bancă. Interesele celor trei părţi diferă.
Vânzătorul este interesat ca odată cu livrarea produsului să primească costul integral al acestuia prin intemediul băncii.
Consumatorul este interesat de aspecte precum: avansul (depozitul iniţial cerut de bancă) să fie cât mai mic, ratele să fie mici în prima perioadă, şi să crească în a doua perioada când consumatorul apreciază că veniturile lui reale vor fi mai mari; dobânda la suma împrumutată să fie cât mai mică; contractul de creditare să conţină clauze clare, precise şi care să nu se schimbe pe parcursul procesului de restituire a creditului.
Banca este interesată de capacitatea de plată a consumatorului care îi permite recuperarea creditului în situaţia de forţă majoră (distrugerea produsului, furt etc); avansul şi ratele din prima perioada de rambursare a creditului să fie cât mai mari pentru a-şi recupera cât mai repede creditul (investiţia).
« În momentul solicitării creditului, puţini consumatori au cunoştinţă de existenţa unor costuri ascunse care, de fapt reprezintă o cheltuială în plus şi despre existenţa cărora nu se ştie, din cauza faptului că cei doi parteneri ai afacerii (vânzătorul şi banca) nu informează consumatorii, pentru a face creditul mai atractiv. Aceste costuri ascunse apar în timpul procesului de aprobare a creditului », declară Costel Stanciu, Preşedintele APC România.
Pentru a susţine cele afirmate vom exemplifica această situaţie abuzivă prin intermediul a două produse financiare: creditul imobiliar şi creditul auto. În cazul creditului imobiliar costurile ascunse sunt generate de următoarele activităţi necesare obţinerii creditului: autentificare contract vânzare–cumpărare, contravaloare poliţă de incendiu, autentificare contract ipotecă, certificat sarcini judecătorie, autentificare declaraţie la notariat din care trebuie să reiasă că persoana respectivă nu mai deţine alt imobil, legalizare certificat naştere, comisionul plătit agenţiei imobiliare (variaza între 2 şi 6% din valoarea locuinţei cumpărate).
În cazul solicitării unui credit pentru cumpărarea unui automobil apar următoarele cheltuieli generate de comision de analiză documentaţie credit, comision de gestionare a creditului – de 3% din valoarea creditului; valoarea poliţei CASCO care este de 2,15% din valoarea automobilului şi care se încheie de bancă şi se cesionează în favoarea ei, la care se mai adaugă şi franchiza deductibilă de 1% din suma asigurată şi care rămâne în sarcina asiguratului (consumatorului) pentru produsul asigurat – ceea ce înseamnă că, dacă produsul respectiv suferă o avarie consumatorul va suporta 1% din valoarea reparaţiei sau înlocuirii automobilului. La costurile ascunse ale băncii se mai adaugă costurile ascunse ale vânzătorului-producătorului (accize de 1,5% din valoarea produsului) care, împreună cu costurile de înmatriculare (1,5-2% din valoarea automobilului) crează sume suficient de mari pentru a afecta capacitatea de plată a consumatorului.
În ambele cazuri costurile ascunse ale celor două tipuri de produse financiare (creditul imobiliar şi creditul auto) reprezintă 8-10% din valoarea locuinţei sau a automobilului, la care mai adaugăm şi costurile generate de dobândă pe perioada de acordare a creditului la suma împrumutată şi care reprezintă 50-70% din valoarea creditului solicitat, se ajunge la 58-80% efort financiar ce trebuie acoperit (susţinut) de către consumator. La toate aceste cheltuieli financiare trebuie să mai adăugăm timpul pierdut şi stresul acumulat generate de obţinerea unor documente (adeverinţă de venit, legalizare cerificate naştere, căsătorie, buletin etc.) necesare realizării dosarului de creditare.
Ca urmare a celor prezentate, Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România vă recomandă mare atenţie la următoarele aspecte:
·Băncile trebuie să ofere consumatorilor informaţii menite să-i ajute la înţelegerea în ansamblu a produsului financiar respectiv;
·Creditele imobiliare şi cele de consum nu trebuie să genereze cazuri sociale, ca urmare a intrării în incapacitate de plată a consumatorului;
·Consumatorii trebuie să cunoască costul total al împrumutului solicitat înainte de a semna contractul de credit;
·Acordarea creditului de consum cu dobândă fixă pe timpul perioadei de creditare, în prezent băncile oferind credite de consum cu dobândă variabilă, în funcţie de evoluţia dobânzilor pe piaţa interbancară;
·Echilibrarea clauzelor din contractul de creditare, în prezent băncile prin contractele respective având numai drepturi şi nici o obligaţie în raporturile lor cu consumatorii de produse financiare ;
·Intervenţia Băncii Naţionale a României în direcţia scăderii ratei dobânzii la creditele de consum, ceea ce ar face ca împrumuturile (creditele) să fie mai ieftine.
·Promulgarea legii privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor. În prezent aceasta lege aflându-se în stadiul de proiect, fapt ce crează menţinerea unor reguli specifice şi în avantajul băncilor.

Despre Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania
Aceste informatii sunt furnizate de APC Romania
Pentru orice alte informaţii şi întrebări nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon: 021.315.71.49
ccib@apc-romania.ro
ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR DIN ROMANIA
www.apc-romania.ro
Contact ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR DIN ROMANIA