Locatia: Hotel Rin Central (str. Traian nr.55A, sector 3, Bucureşti) – sala Nicolae Iorga

Universitatea Politehnica din Bucureşti, în calitate de partener, are plăcerea de a invita reprezentantii mass-media la Conferinţa Publică de prezentare a proiectului POSDRU 62083 „Fii Independent autorizandu-te”. În cadrul evenimentului vor fi prezentate obiectivele proiectului, partenerii, grupul ţintă, propunerea de cursuri/tematici pentru desfăşurarea activităţilor şi vor fi discutate beneficiile cursanţilor şi întreprinzătorilor participanţi la proiect.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 2100 de angajaţi din domeniul mecano-energetic şi alte 1000 de persoane care doresc să iniţieze o activitate independent, prin furnizarea de programe de formare profesională, prin organizarea de seminarii cu accent pe oportunităţile de dezvoltare şi prin desfășurarea de campanii de informare şi conștientizare pentru încurajarea antreprenoriatului, până la sfârșitul proiectului.

La eveniment vor participa reprezentanţi ai grupului ţintă, echipa de implementare, reprezentanţi ai beneficiarului – ACEPRO şi ai partenerilor – Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea din Craiova şi S.C. Perfect Manager SRL.

În speranţa că acest eveniment prezintă interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 09.04.2013, la următoarele coordonate: Tel. 021/313.85.90, Fax. 021/312.65.18, E-mail info@selectour.ro

Agenda evenimentului:

10:00 – 10:30 – Înregistrarea participantilor si coffee break;

10:30 – 10:40 – Prezentarea vorbitorilor;

10:40 – 11:00 – Prezentarea generala a proiectului – (obiectiv general, obiective specifice, parteneri, grup tinta, activitatile proiectului)

Prof. dr. ing. Gheorghe POPESCU, Manager proiect, Facultatea de Inginerie

Mecanică şi Mecatronică, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

11:00 – 11:20 – Prezentarea tematicii proiectului, in contextul actual – Proiectul „Fii independent autorizându-te”, intre prezent şi viitor

Ş.l. dr. ing. Cristian Gabriel ALIONTE – expert tehnic beneficiar ACEPRO, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti.

11:20 – 11:40 – Prezentarea partenerului 1, rolul si suportul acestuia in desfăsurarea proiectului, propunerea de cursuri/tematici pentru desfăsurarea activitătilor

Ş.l. dr. ing. Horaţiu POP – coordonator echipa implementare partener P1, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

11:40 – 12:00 – Prezentarea partenerului 2, rolul si suportul acestuia in desfasurarea proiectului, propunerea de cursuri/tematici petru desfasurarea activitatilor

Prof. dr. ing. ing. Marin BICĂ – Coordonator partener P2,

Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova

12:00 – 12:20 – Prezentarea partenerului 3 rolul si suportul acestuia in desfasurarea proiectului, propunerea de cursuri/tematici petru desfasurarea activitatilor

dr. ing. Laurenţiu Popper – membru echipa implementare partener P3, S.C. Perfect Manager SRL.

12:20 – 12:40 – Tribuna beneficiarilor proiectului

Discuţii despre beneficiile cursanţilor şi întreprinzătorilor participanţi la proiect

12:40 – 14:00 – Pauză de prânz (bufet suedez) – Restaurant Hotel „Rin Central”

14:00 – Închiderea conferinţei