Agenţia de comunicare MEDIA ONE în parteneriat cu MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE, FUNDAŢIA PESTALOZZI şi PROVINCIA di PERUGIA, ITALIA organizează miercuri, 28 septembrie 2011, orele 11.00, în sala de conferinţe a Hotelului Minerva din Bucureşti, evenimentul de lansare a proiectului strategic „Ş.A.N.S.A”.

Proiectul îşi propune o mai bună informare a populaţiei cu privire la principiul egalităţii de şanse şi pericolul discriminării, stimularea dezbaterilor asupra mijloacelor de creştere a accesului la condiţii egale de muncă şi participare socială prin combaterea stereotipurilor, cât şi furnizarea de sprijin instituţional pentru dezvoltarea activităţii factorilor interesaţi în problematica egalităţii de şansă şi gen.

Sub acronimul „Ş.A.N.S.A”- ŞANSĂ | ACCEPTARE | NEVOIE | SIGURANŢĂ |ACCES LA MUNCĂ, echipa proiectului va derula activităţi integrate de conştientizare la nivel naţional, vom organiza « Săptămâni ale Egalităţii de Şanse » în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării constând în târguri pentru oferte de muncă în special pentru grupurile sociale aflate la risc de discriminare, precum şi dezbateri cu autorităţi locale şi centrale, structuri specializate în ocuparea profesională, angajatori, societatea civilă şi mass media. În urma derulării acestor activităţi se vor putea genera propuneri solide, sustenabile de ameliorare a cadrului general aplicabil în direcţia respectării egalităţii de şanse şi nediscriminării, pe care le vom putea promova celor cu putere de decizie şi aplicare.

Proiectul POSDRU/97/6.3/S/63743 cu titlul “Campanie naţională de conştientizare publică privind egalitatea de gen şi de şanse pe piaţa muncii şi sprijin instituţional pentru dezvoltarea activităţii factorilor interesaţi în problematica egalităţii de şansă şi gen – „Ş.A.N.S.A” este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 6. Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie: 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni şi o valoarea totală de 7.563.119 lei, beneficiar fiind compania Media One.