Curs de specialitate pentru persoanele desemnate sa gestioneze deseurile conform Legii 211/2011
Top Quality Management, furnizor autorizat ANC pentru sustinerea de programe de specializare si perfectionare pentru adulti, organizeaza in luna martie 2013 cursul de specialitate “RESPONSABIL CU GESTIUNEA DESEURILOR”.
Curs Responsabil cu gestionarea deseurilor

Curs Responsabil cu gestionarea deseurilorCurs de specialitate pentru persoanele desemnate sa gestioneze deseurile conform Legii 211/2011

Top Quality Management, furnizor autorizat ANC pentru sustinerea de programe de specializare si perfectionare pentru adulti, organizeaza in luna martie 2013 cursul de specialitate “RESPONSABIL CU GESTIUNEA DESEURILOR”.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

SCOPUL CURSULUI il reprezinta instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei/ institutiei si deci a indeplinirii obligatiilor legale in vigoare in domeniul gestionarii deseurilor. La finalul cursurilor se va elibera un certificat de absolvire.

Tematica:– Prezentarea legislatiei in domeniu:Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor – obligatiile agentilor economici;HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;– Identificarea, caracterizarea si codificarea deseurilor, intocmirea si pastrarea evidentei deseurilor;– Gestionarea deseurilor si, in special, a anumitor categorii reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, deseurilor periculoase, etc.;– Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;- Valorificarea, monitorizarea si raportarea deseurilor. Evitarea sanctiunilor.– Studii de caz.

Competente dobandite:- Coordonarea si monitorizarea activitatilor de gestiune a deseurilor;- Elaborarea documentelor privind gestiunea deseurilor in functie de specificul activitatii organizatiei;- Elaborarea raportarilor specifice.

Perioada de desfasurare: 28, 29 martie 2013, intre orele 9-15.Pret promotional: 300 lei/cursant (TVA inclus)

La finalul cursurilor, se va sustine examen in urma caruia se va elibera certificat de absolvire emis de Top Quality Management.

Pentru inscriere este necesara o copie a actului de identitate si dovada de absolvirea a studiilor medii. Inscrierea se face in limita locurilor disponibile prin primirea de catre organizatori a Formularului de inscriere pe care il gasiti pe site-ul nostru: www.cursuriautorizate.ro.

Detalii:www.cursuriautorizate.rooffice@cursuriautorizate.roTel.: 0213400430

Despre TOP QUALITY MANAGEMENT

Stagiile de specializare si perfectionare organizate de TOP QUALITY MANAGEMENT isi propun sa ofere participantilor o intelegere teoretica si practica in domeniile studiate, sa dezvolte aptitudinile, abilitatile si competentele cursantilor pentru a putea rezolva problemele si sarcinile complexe din mediul organizational actual.