Centrul de Pregătire Profesională în Cultură organizează în perioada 18 – 29 martie a.c. primul modul teoretic al programului Restaurator bunuri culturale. Obţinerea Certificatului de absolvire conferă absolvenţilor programului, dreptul legal de a practica ocupaţia de restaurator bunuri culturale. Locaţia desfăşurării: B-ul Unirii nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti
Tarif / modul: 1200 lei
Tarif cazare: 40 lei / noapte (în limita locurilor disponibile)
Curs Restaurator bunuri culturale autorizat ANC

Cine poate participa?

Absolvenţi de studii superioare, după cum urmează:

– studii superioare de profil, specializarea pictură sau restaurare pictură – pentru specializările pictură tempera şi pictură ulei,

– studii superioare (indiferent de profil) pentru specializările: ceramică, sticlă, porţelan; textile; hârtie, bloc carte şi grafică, lemn, metal, taxidermie.

Persoanele interesate pot opta pentru una dintre următoarele specializări:

– restaurarea textilelor,

– restaurarea lemnului,

– restaurarea hârtiei şi a blocului cărţii / pielii,

– restaurarea metalelor,

– restaurarea ceramicii, sticlei şi porţelanului,

– restaurarea graficii,

– restaurarea picturii în tempera,

– restaurarea picturii în ulei,

– taxidermie.

Parcurgerea programului presupune următoarele etape:

– participarea la două module teoretice (192 de ore de pregătire teoretică),

– efectuarea unui stagiu de practică sub coordonarea a cel puţin doi restauratori atestaţi pe specializarea pentru care optează fiecare participant (minim 3000 de ore pentru specializările pictură tempera şi pictură ulei, respectiv minim 1080 de ore pentru restul specializărilor stipulate în standardul ocupaţional, exceptând specializarea piatră),

– evaluarea finală.

Conform standardului ocupaţional în vigoare, competenţele dobândite de absolvenţi la sfârşitul programului, competenţe stipulate în suplimentul descriptiv ce însoţeşte Certificatul de absolvire, sunt urmatoarele:

– planificarea activităţii proprii.

– aplicarea NPM şi NPSI.

– stabilirea diagnosticului.

– restaurarea lemnului de ex. (după caz).

Contact: Expert consultant Ioana Ghenciu

Tel: 021/310.08.15, 0788.371.254

Fax: 021/310.08.16

E-mail: ioana.ghenciu@cppc.ro

Web: http://www.cppc.ro/files/formare/patrimoniu/restaurator.html

Despre Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (CPPC) este o instuţie publică, de nivel naţional,ce funcţionează în subordinea Ministerului Culturii. CPPC este principalul furnizor de programe de formare profesională din domeniul culturii, cu o tradiţie de peste 40 de ani în domeniu. Pentru mai multe informaţii despre activităţile CPPC puteţi accesa pagina de internet www.cppc.ro.