5986-siglauad

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN CLUJ NAPOCA şi UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI – FILIALA CLUJ organizează, în perioada 30 MAI – 19 IUNIE 2005, la Galeria UAP Cluj, str. Iuliu Maniu nr. 2-4, expoziţia cu titlul PUNCTE DE VEDERE, cuprinzând lucrări a zece artişti belgieni, membri ai grupului DE MUZE din Gent, Belgia.
Expoziţie de pictură şi desen cu titlul

Expoziţia de pictură şi desen PUNCTE DE VEDERE se constituie ca un prim pas al schimbului cultural iniţiat de artişti clujeni şi artişti ai grupului DE MUZE din Gent, Belgia. Cel de-al doilea pas se va realiza, în cursul anului viitor, sub forma unei expoziţii a artiştilor clujeni în Belgia. Aflaţi la două extreme geografice ale continentului european, artiştii români şi belgieni participă la reconstrucţia Europei, bazată pe cunoaştere şi înţelegere reciprocă, prin intermediul formelor artistice.