IRIDEX se alătură cetățenilor în efortul de a identifica sursa de poluare a aerului în comuna Chiajna și va instala, prin investiție proprie, un sistem performant de monitorizare a calității aerului, format din două aparate de măsură, unul în perimetrul depozitului ecologic și cel de-al doilea, în una din zonele în care se reclamă disconfort olfactiv.  Potrivit estimărilor, acest sistem complex va fi funcțional în luna iunie a acestui an. IRIDEX solicită, de asemenea, implicarea activă a Primăriei Sectorului 1 și sprijinul autorităților de mediu, în vederea monitorizării permanente a calității aerului, prin amplasarea în zonă a unei rețele de aparate de măsurare similare, care pot cuantifica eventualele depășiri de concentrații de poluanți. Această monitorizare va permite identificarea tuturor surselor de poluare a aerului existente în zona depozitului și în cartierele învecinate. Pentru o totală transparență, datele măsurate pot fi afișate pe monitoare instalate în oraș sau pot fi preluate pe site-urile Primăriei și ale autorităților naționale de protecție a mediului.

Inovarea a fost o constantă în drumul parcurs de IRIDEX, un grup de companii cu capital privat integral românesc, care aniversează peste 25 de ani de activitate. Investiția în tehnologii dedicate monitorizării calității aerului este un nou pas în cadrul strategiei responsabile de protecție a mediului și pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Cu o investiție de 100.000 de euro, IRIDEX va instala, până în luna iunie a acestui an, un sistem performant de monitorizare, format din două aparate de măsură, care vor transmite datele măsurate în timp real către un sistem informatic. Unul dintre aceste două aparate va fi montat chiar în perimetrul depozitului de la Chiajna, iar cel de-al doilea, în una dintre zonele care reclamă disconfort. Aparate de înaltă sensibilitate și tehnicitate, analizoarele unicat au fost comandate unui producător de renume mondial și vor fi livrate în termen de 16 săptămâni, urmând ca în decurs de încă o lună să fie finalizate instalarea și perioada de teste și calibrări.

Este o investiție necesară pentru a identifica sursa reală de poluare și o modalitate concretă de a-i asigura încă o dată pe cetățenii care reclamă disconfort că depozitul nu afectează nici calitatea aerului și nici sănătatea lor. Încurajăm autoritățile locale să facă demersuri pentru instalarea unor stații de monitorizare similare în perimetrul Sectorului 1. Ne-am declarat disponibilitatea de a le oferi sprijin în acest proces, urmând să asigurăm expertiză tehnică pentru instalarea acestor dispozitive. Fără implicarea factorilor de decizie din cadrul autorităților publice, cetățenii nu vor reuși să afle care sunt cu adevărat sursele de poluare și nici efectele acestor surse în deprecierea  calității aerului respirat”, spune dl. Sorin Matei, Director Tehnic al companiei IRIDEX.

Un astfel de punct de măsură este format din trei componente principale: analizorul (aparatul de măsură), data-loggerul care arhivează, calculează și înregistrează valoarea măsurată de-a lungul unui interval de timp, și un sistem informatic care colectează și prelucrează toate aceste date, respectiv le transmite în sistem GPRS. Opțional, se poate adăuga și cea de-a patra componentă – o stație meteo, care permite cuantificarea parametrilor meteorologici, variabile extrem de importante în modelarea dispersiei. Aceste aparate măsoară concentrațiile de hidrogen sulfurat și dioxid de sulf în aerul ambiental și poate pune în evidență eventualele depășiri. Pe baza valorilor măsurate de fiecare dintre aceste aparate, în urma unor studii de dispersie, poate fi determinată probabilitatea locației unei surse de poluare.

IRIDEX își reafirmă speranța că Primăria Sectorului 1 va depune eforturi pentru implementarea corectă și imediată a tuturor măsurilor precizate în „Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București”, în conformitate cu promisiunile electorale și în scopul îmbunătățirii calității vieții cetățenilor din acest sector. IRIDEX înțelege că acest plan general – care urmează să fie particularizat pentru fiecare zonă – nu prevede obligația legală de a monitoriza parametrul hidrogen sulfurat, care, potrivit normelor în vigoare, devine dăunător doar la concentrații mari și în condițiile unor expuneri prelungite. Reclamațiile primite constant din partea cetățenilor impun, însă, măsuri responsabile. Printre acestea, identificarea corectă a surselor de poluare ar fi un binevenit prim pas, astfel încât, dincolo de declarații demagogice, să poată fi implementat un plan real și eficient de contracarare a efectelor.

Despre IRIDEX

Înființat în urmă cu peste 25 de ani, IRIDEX Group are peste 700 de angajați și o cifră de afaceri de circa 75 de milioane de euro. Cu acționariat exclusiv românesc, grupul execută lucrări de gestiune integrată a deșeurilor, proiectare și exploatare de depozite ecologice municipale pentru deșeuri nepericuloase, construcții civile și industriale, lucrări de infrastructură la cel mai înalt standard de calitate. Iridex implementează proiecte de pionierat în diverse domenii: promovarea folosirii surselor de energie regenerabilă, instalații de producere de energie electrică din biogaz ș.a.

Din respect pentru comunitate, IRIDEX își reafirmă angajamentul pe termen lung în politicile de responsabilitate pentru mediu și are în vedere implementarea principiilor Economiei Circulare, folosind instalații nepoluante fabricate în Uniunea Europeană, a căror activitate este monitorizată permanent și certificată. Mai multe detalii găsiți pe: www.iridex.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *